Tidigare har regeringen beslutat att från och med den 1 januari 2009 ge dem som före 1 juli i år har beviljats förtidspension rätt att arbeta eller studera i obegränsad omfattning.
Det blir tillåtet att tjäna upp till 42 000 kronor per år utan att förtidspensionen påverkas.

– Jag tror att det här åtgärdspaketet stärker förutsättningarna för att hjälpa människor tillbaka från förtidspension till arbete eller annan nyttig sysselsättning. Det är viktigt att också arbetsgivare ges ökade drivkrafter för att en anställning skall kunna bli verklighet, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson i ett pressmeddelande.
Hon tillägger att regeringen arbetar vidare med riktade åtgärder för att ge stöd och hjälp för återgång i arbete.