SVAR: Arbetsgivaren gör bedömningen om det ska sättas in vikarier eller inte för frånvarande arbetstagare. Det finns ingen lagstiftning som reglerar om det ska göras eller inte och förbundet har heller inte tecknat centralt kollektivavtal som reglerar den frågan.
För dem som är kvar på arbetsplatsen blir det ingen skillnad om någon är borta på grund av semester, sjukdom, tjänstledighet, komp eller annat. Det är mängden arbetsuppgifter i förhållande till antalet arbetstagare som avgör. Förmodligen vill arbetsgivaren att ni tar kompledigt när det finns så mycket personal på arbetsplatsen att vikarie inte ska behöva anlitas.