Vägverket ska redovisa hur vinterdäcken påverkar väghållning, framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö/hälsa.
Syftet med utredningen är att regeringen vill ha underlag för eventuella beslut om nya lagar och regler för vinterdäck till vintersäsongen 2009/2010.
Utredningen ska vara klar senast den sista december i år.