Mannen hade under ett års tid deltagit i högskolestudier på betald arbetstid. När arbetsgivaren fick veta det blev mannen uppsagd av personliga skäl.

Kommunal ogiltigförklarade uppsägningen och menade att arbetsgivaren känt till mannens studier.
Anställda i Samhall som har anvisat arbete av medicinska skäl omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Deras anställningstrygghet regleras i kollektivavtal mellan Kommunal och Samhall.

I arbetsdomstolen stod ord emot ord när det gäller om arbetsgivaren känt till mannens studier eller inte. Domstolen menar att det troliga är att arbetsgivaren inte känt till studierna innan det blev tal om uppsägning.
Och domstolen anser att arbetsgivaren har rätt att säga upp mannen som var frånvarande från arbetsplatsen minst 25 timmar för föreläsningar och tentor.

Domstolen beslöt att Samhall ändå ska betala ett skadestånd på 20 000 kronor vardera till Kommunal och till mannen. Detta för att företaget bröt mot ett kollektivavtal som ger mannen rätt till lön tills tvisten om uppsägning är löst. Det dröjde flera månader innan någon lön betalades ut till mannen som företaget ansåg redan var uppsagd.

Arbetsdomstolen dömer Kommunal att ersätta arbetsgivarsidan för deras rättegångskostnader med 156 537 kronor. Så trots skadeståndet på 20 000 kronor förlorade Kommunal drygt 130 000 kronor och principfrågan om uppsägningen av medlemmen i Samhall.