Kommunalarbetaren har tidigare berättat om undersköterskor som satsat tusentals kronor när personalen i våras tog över S:t Eriks vårdcentral i Stockholm.
Men nu riskerar de att få betala ännu mer.

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (s) anser att de avknoppningar som skett inom landstinget det senaste året strider mot EU:s konkurrensregler.
– Kommissionens besked om hur privatiseringar inte får gå till är så tydligt så att jag idag väljer att anmäla landstingets avknoppningar för brott mot EU-fördraget, säger han.
Han reagerar på att landstinget satt priset alldeles för lågt vid avknoppningarna. Det är långt under marknadsvärdet, enligt honom.

EG-fördraget fastslår att all privatisering av offentlig verksamhet måste ske genom anbud som är öppet för alla och att verksamheter säljs till högstbjudande.
– Avknoppningarna har genomdrivits av en ideologiskt förblindad majoritet som inte tagit medborgarnas intresse till vara, säger han.
Om kommissionen ger honom rätt kan det innebära att personal som fått köpa vårdcentraler tvingas betala marknadsvärdet.

Ett exempel är när Lidl var berett att betala 4,6 miljoner mer än Konsum för en fastighet. Ändå fick Konsum köpa. Efter att EU-kommissionen prövat fallet tvingades Konsum betala mellanskillnaden.