SVAR: Det stämmer inte att dina ersättningsdagar räknas bort när du har plusjobb. Om du hade 270 dagar kvar före plusjobbet finns de kvar efteråt, eftersom tiden med plusjobb räknas som överhoppningsbar inom arbetslöshetsförsäkringen. Dagar med aktivitetsstöd som utbetalas från försäkringskassan räknas av från ersättningsperioden, men för plusjobb betalas inte aktivitetsstöd