Anna-Lena Nordh– Det började för ett och ett halvt, eller två år sedan. Jag jobbar på ett äldreboende, i kombination med hemtjänst. Där var kunskapen om salvor ganska låg. Salvor behövs då vårdtagarna har sår, torr hud eller svamp. Det var mycket ringande och frågor om hur salvorna skulle användas.

– Vi läste Fass, besökte hudkliniken på Norrköpings sjukhus, och tillsammans med en medicinskt ansvarig sjuksköterska tog vi fram ett papper med instruktioner om hur man använder salvor. Men ett papper är svårt att ha med sig. Då valde vi istället att göra ett inplastat kort att bära med sig i bröstfickan. Det fick väldigt bra uppmärksamhet hos politikerna.
– Kommunen friskrev projektet nu i våras. Det innebär att vi får fortsätta själva. Vi är fem personer som har företaget.

Hur går affärerna?
– Vi har fått bidrag till att göra 500 kort. Vi har skjutit till resten av pengarna själva för att göra 1000 kort. De kommer snart från tryck. Vi har också en hemsida på gång.

Vad hoppas ni kunna göra med företaget?
– Att få fler beställningar. Vi har också planer på att göra fler kort med vårdanknytning. Fördelen med kort är att man kan spilla på det och torka av det. Det får plats mycket information på en liten yta.

Vad har ni fått för reaktioner hos kollegor?
– På andra arbetsplatser tycker de att det är jättebra. Det är till och med en läkare på vårdcentralen som har ett kort.