Förslaget höjer hyorna i attraktiva områden i innerstan med ungefär sju procent om året och kommer att tvinga ungefär 50 000 hushåll med låginkomsttagare att flytta från sina hem.

Det är hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman som larmar på DN debatt idag. Förslaget har varit ute på en remissrunda och sågats på flera håll.

Hyresgästföreningen har med hjälp av SCB, statistiska centralbyrån, kollat hur många låginkomsttagare som bor i de attraktiva områden i städerna där utredaren vill att hyrorna ska höjas kraftigt år efter år, ”tills efterfrågan upphört”, det vill säga tillräckligt många rika har flyttat in medan de fattiga har flyttat ut.
Det handlar om mer än 100 000 personer, med lägre inkomster som i dag bor i områden tänkta att marknadssättas, konstaterar Barbro Engman i sin artikel.
Överallt där det är lockande att bo för höginkomsttagare finns det små enklaver av hyresrätter kvar, som ännu inte sålts ut till bostadsrätter och där vanliga människor har kvar en lägenhet, fast de inte har svällande plånböcker.

Detta kan ju inte regeringen acceptera. Förslaget om marknadshyror syftar till att möblera om så att staden blir just ett reservat där plånboken och endast plånboken talar.
Här ska ungdomar vars föräldrar slantar upp några miljoner få första lyan, medan andra unga får bo i tredje hand. Här ska medel- och överklassen som sålt sina villor ta över, när marknadshyrorna flyttat efterfrågan till rätt grupp och tvingat ensamma mamman med barn att söka sig något billigare, om det finns.

Storstadsboende är redan nu en dyr affär för många. Ibland lägger man uppemot 20 procent av inkomsterna på boendet, via räntor, amorteringar och höga avgifter. Hyresrätterna är ofta låginkomsttagarnas enda möjlighet att finnas i en stad på samma villkor som de som kan köpa sig ett hem.
Men inte nog med att hyresrätterna ska säljas ut som bostadsrätter och tvinga folk att ta stora lån, eller rentav flytta, nu ska de som finns kvar få chockhöjningar varje år, tills marknaden mättats.

Det skäl regeringen lägger fram till att hyrorna ska upp till orimliga nivåer är – inte oväntat – EU, närmare bestämt den outgrundliga sanning som kallas EG-rätten och som verkar stå över varje medlemsnations rätt att såvä sig själv beskatta som styra.
Utredningen menar nämligen att ett hyrestak strider mot EU:s konkurrensrätt. Den ska väga tyngre än hyresgästernas besittningsskydd.
Nu har utredaren sannolikt byggt hela sitt förslag på ett felaktigt antagande, det ska bli intressant att se hur kristdemokraten och ansvarige ministern Mats Odell hanterar detta.

Vad ska hända med de allmännyttiga bostadsföretagen i framtiden? Ska de säljas ut? Bli vinstmaskiner? Eller fortsätta sitt uppdrag att ge även människor utan höga inkomster chans till en vettig bostad och bidra till att storstäderna inte blir än mer segregerade än vad de redan är?
Kan man inte bara lägga ner, släppa utredningen i papperskorgen och låta allmännyttan vara i fred. Allmännyttan behövs som en motkraft mot de allt starkare krafter som vill se boendet som enbart en handelsvara.