– Vi befarar att det finns betydligt fler som har pengar att hämta, säger Teija Mikkola, huvudskyddsombud på Kommunal Örebro som har granskat ett flertal anställdas löner.

Orsaken är att kommunens löneredovisning är så utspridd och har handlagts av så många olika enheter. Lönesystemet känner inte av när någon jobbat utöver de 165 timmar i månaden som är ordinarie tid.
– Det är ett enormt slöseri det blir dyrt för kommunen och alla förlorar på det, inte minst de anställda, säger chefen för lönekontoret i Örebro, Lars Gavell.
Det har nu vidtagits åtgärder för att komma tillrätta med löneredovisningen.

Hur många som har pengar att hämta i Örebro kommun vet inte Teija Mikkola. I så fall måste man gå igenom alla löneredovisningar.
– Vi har totalt 8000 anställda och betalar inklusive allt ut 16000 löner varje månad, säger Lars Gavell.
Mikkola säger att det står skrivet i stjärnorna hur många andra kommuner och arbetsgivare som missar att betala övertid.
– Det finns en stor okunskap bland inte minst vikarier och timanställda. Alla som jobbar oregelbundet borde notera sin faktiska arbetstid.