Frågan ses som mycket prioriterad (i alla fall när kameran och mikrofonen är på). Men det händer ingenting som får det faktiska antalet hemlösa att minska! Det mänskliga lidandet i hemlöshet och vilka konsekvenser det för med sig kan bara de som lever eller levt i det själva berätta om. Men de miljardsatsningar som görs år efter år utan att något positivt händer i frågan, det är våra politikers ansvar att förklara. Sveriges antal hemlösa är ju trots allt ännu inte så stort, även om en enda hemlös är en för mycket.
Varför klarar vi inte av att bygga bort problemet? Den enda åtgärden för att komma tillrätta med hemlösheten är självklart att hjälpa dem som är bostads- och hemlösa att komma tillbaka till ett tryggt eget hem. Den som har en annan lösning är välkommen att förklara hur det annars skulle gå till. <br>

Rolf Nilsson, ordförande
Föreningen Stockholms hemlösa