men ända så nära
tråden att sy ihop vänskap/kärlek
fasnar i våra fingrar/ord
Vi har varsinn fingerborg
gör den gemensam
så att den passar våra/känslor
Den lilla fingerborgen skramlar ned
och rullar ut längs våra år
på livets golv