SVAR: Om du har ett anställningsavtal där anställningen ska vara till och med augusti kan arbetsgivaren inte bryta anställningen före vikariatets utgång.
Ta kontakt med din sektion.