De hade köpt möbler tillverkade i Kina, och påsarna med torkmedel fanns kvar i fåtöljer och avgav giftiga gaser som orsakade eksem.
Innehållet i påsarna är nu analyserat, och visade sig innehålla ett antimögelgift, dimetylfumarat.
En rad liknande fall har tidigare inträffat i Finland och England, och gällde i flera fall möbler importerade från Kina.

(Källa: Råd och Rön)