Svenska kyrkans församlingsförbund har antagit etiska riktlinjer för gravgrävning. Det med anledning av ett TV-inslag i programmet ”Uppdrag granskning.”
Det står visserligen i lagen om griftefrid och hur en död människa ska begravas. Ändå har det skett överträdelser på en del kyrkogårdar runt om i landet. Orolig allmänhet har ringt till församlingarna.
Svenska kyrkan har nu därför strukit under reglerna genom att anta etiska regler om hur kistbegravningar ska gå till.

I TV-programmet visades hur kyrkogårdsarbetare med en traktorskopa krossade kistlocket när kistan låg i graven för att jorden skulle packas bättre och snabbare.
Svenska kyrkans nyantagna etiska regler kräver att arbetet med en kistbegravning alltid ska ske på ett värdigt och säkert sätt.
– Så har vi alltid arbetat på Sollentuna kyrkogård, säger Errol Dahl, kyrkogårdsarbetare och skyddsombud. Personalen är väl medveten om etisk hantering när det gäller kistbegravningar.

Gravsättningen av kistor på Sollentuna kyrka sker alltid för hand, aldrig med maskin som TV-bilderna från Vännäs kyrka visade.
– Vi har också en arbetsmiljöplan som slår fast rutiner så att ingen skadas, säger Errol. Den antogs efter den svåra dödsolyckan som skedde i Skåne 2007 då en kyrkogårdsarbetare dödades då jorden föll över honom.