Efter en trafikolycka har han tillbringat lång tid på sjukhus. Sedan mars 2000 har han bott i egen lägenhet och haft personlig assistans dygnet runt, senast blev han beviljad 172 timmar i veckan.
I februari 2008 fattade försäkringskassan ett nytt beslut. Med hänvisning till ett informationsmeddelande från försäkringskassan centralt, dras hans assistans-ersättning in helt.
Allt stöd för att få i sig maten tas bort. Michael kan fysiskt föra handen till munnen. Därför får han enligt de nya riktlinjerna ingen assistans i matsituationen. Försäkringskassans nya tolkning diskriminerar en hel grupp. Om funktionsnedsättningen avser den muskulära förmågan får man stöd. Om funktionsnedsättningen däremot begränsar den kognitiva förmågan i hjärnan får man inte stöd. Försäkringskas-sans nya regler är diskriminerande.
Kan ni som politiker acceptera denna grundläggande skillnad i synen på olika funktionsnedsättningar?

Gun-Britt Kristianson, förbundsordförande,
Marie-Jeanette Bergvall
, förbundssekreterare i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft