svar: Lönebidraget har ingen koppling till LAS på det viset att det skulle begränsa möjligheterna att få fast jobb.
En arbetstagare som varit anställd som vikarie hos arbetsgiv­aren i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren ska fortsättningsvis vara tillsvidareanställd. (LAS 5 § andra stycket.)