Fokusering
Inre kommunikation och inre muskellager

För att hålla sig frisk och uppnå en god hälsa är den inre kommunikationen och arbetet med de inre muskellagren lika viktiga som fysisk aktivitet. Ingen av dessa två friskfaktorer klarar sig utan den andra. För att uppnå en god hälsa är den inre   de inre muskellagren en central faktor, vilket många människor idag inte är medvetna om. Det är viktigt att förstå sambandet mellan kropp och ”själ”.

Andning
När vi andas medvetet sker en inre kommunikation som är jätteviktig. Kroppen lär sig att känna skillnad på om den är spänd eller avslappnad och lär sig också att styra de muskler som styr andningen. De muskler som styr våra andningsorgan styrs helt omedvetet vilket är helt nödvändigt för att vi ska överleva.
I den värld vi lever i idag med ett konstant informationsflöde utifrån och med stor fokusering på det yttre är det viktigt att lära oss få balans mellan det snabba och långsamma. Hela tiden startar många nya tankar och en inre kommunikation helt omedvetet, bland med positiva resultat men många gånger även med ett negativt resultat om vi inte tar en paus regelbundet och låter kroppen få komma ikapp. Därför kan det ibland vara helt nödvändigt att stanna upp och reflektera över hur vi andas. Att känna efter om det är magen eller lungorna som trycks ut och in och kunna sända rätt signaler och styra medvetet hur vi andas. Detta för att kroppen ska hitta tillbaka till de inre signalerna som inte blir aktiverade i ett högt tempo.

Genomför Yogi-andningen ca 5 min varje dag.

Att reflektera över
Hur andas jag, med magen eller bröstkorgen?
Finns det tillfällen då jag upplever att jag inte har kontroll över andningen?

Motion
Fortsätt enligt v.6 Vi kommer också att gå igenom kompletterande övningar på bollen som du ska lägga till när jag kommer på ”hembesök”.

Matsedel
Denna vecka försöker du själv komponera din matsedel efter de redskapen du nu har. Fortsätt med en matsedel fri från mjölkprodukter och så lite mjölprodukter som möjligt.