Medan de kommunala arbetsgivarna och FOA har kommit överens har förhandlingarna med regionerna, som sköter sjukhusen, brutit samman. På gatorna demonstrerar nu undersköterskor och vaktmästare från sjukhusen för högre löner.

Det bud arbetsgivaren erbjuder ligger 850 danska kronor lägre (1050 svenska kronor) än vad den kommunala personalen fått inom äldreomsorg och barnomsorg. I procent fick den kommunala personalen efter att ha strejkat sammanlagt 13,9 procent under tre år medan de regionala arbetsgivarna nu bara erbjuder 13,2 procent.
Undersköterskorna på sjukhusen är bekymrade eftersom det saknas personal.
– 25 procent av oss ska gå i pension inom de närmaste åtta åren och det är svårt att få de unga att söka utbildningarna, när lönen är så låg, berättar Annie Schacht, förtroendevald i Århus, på FOA:s hemsida.

FOA har 20 000 medlemmar i regionerna, framför allt på sjukhus och inom psykiatrin.
I och med uppgörelsen med kommunerna minskade olikheterna mellan de traditionella mansyrkena och kvinnoyrkena.
– Det måste de också göra på det regionala området, säger FOA:s ordförande Dennis Kristensen.