Jag känner mig utnyttjad av en del arbetskamrater på mitt jobb. Jag arbetar som personlig assistent och vi jobbar alltid två åt gången på dagtid.
De har märkt att jag är den svagaste i gruppen och utnyttjar detta och låter mig slita för två. Jag har påpekat detta för andra arbetskamrater samt min chef. Av arbetskamraterna får jag höra att det inte är synd om mig om jag inte säger åt dem som gör detta.
För att hålla sämja inom gruppen och inför brukaren tvingar jag mig själv att arbeta i tystnad. Gör jag fel? Finns det någon som varit med om samma sak? Jag tar gärna emot tips och goda råd av er…

Bandit