Majregn nu faller;
vårfriska dofter sprids ut

– insups med glädje