Moderator: Välkomna till chatten med integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni! Nyamko är på plats, nu kan ni ställa frågor!

Sarah Namubiru: Du är min före bild i sveriges politiker, Har du råd för mig som vill senare bli en politiker?
Nyamko: För att bli politiker måste man vara medlem i ett parti. Jag valde 1996 att bli medlem i folkpartiet eftersom jag delar de liberala värderingar som är partiets ideologi.

Sarah Namubiru:
Jag vill bara fråga dig när du var i min ålder vad var viktigt för dig? När du var 16 visste du att du ville hålla på med politik senare i livet?
Nyamko: Nej. Jag ville verkligen inte hålla på med politiken. Mina föräldrar är politiska flyktingar och min far satt i fängesle i Kongo för sina åsikter. Detta gjorde mig skeptisk till politiken tills jag förstod skillnaden mellan diktatur och demokrati.

Undrande: Hur kommer det sig att du som jämställdhetsminister förespråkar vårdnadsbidrag? Tror inte du att det kommer att bli en kvinnofälla, där lågavlönade kvinnor får ytterligare en anledning att stanna i hemmet istället för att komma ut på arbetsmarknaden?
Nyamko: Vårdansbidrag är ingen jämställdhetsfråga. Det är dock en valfrihetsfråga. Det är en bra kompromiss mellan möjlighet att få mer tid med barnen och samtidigt arbeta mindre. Detta kan användas av båda föräldrarna. Jag tror inte att någon låter bli att arbeta för att leva på tre tusen kronor som inte kan kombineras med andra bidrag eller ersättningar.

kalle85: Är det för att du är invandrare som du får presentera alla obekväma beslut regeringen fattar?
Nyamko: Jag presenterar bara de beslut som rör mitt ansvarsområde. Det är klart att jag hanterar frågor som ofta leder till debatt, men det är som sagt min uppgift.

Patrik Umeå: Hejsan Nyamko Håller du med din partikamrat Mauricio Rojas, förut integrationspolitisk talesman för fp, om att invandrares brottslighet kan förklaras av deras kultur? (Han skrev så på DN-debatt)
Nyamko: Nej.

OLGA: Var för har vi kvinnor lägre lön än mänen som har samma arbetis uppifter som oss ? När ska det bli jämlikit att behandla människor
Nyamko: Osakliga löneskillnader är olagligt. Lönediskriminering måste bekämpas! Lönefrågor är i Sverige ytterst en fråga för arbetsmarknadens parter.

Charlotta: Hej, Ditt ”folkparti” var det parti som införde pappapmånaderna. Tack vare detta tar papporna ut mer föräldraledighet och får därmed en bättre realtion till sina barn, samtidigt får kvinnor bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Så varför vill inte du och folkpartiet införa fler pappamånader, eller kanske till och med individualisera föräldraförsäkringen?
Nyamko: Dagens system är en bra avvägning mellan samhällets strävan för jämställdhet och familjernas möjligheter att själva få livspusslet att gå ihop. Nu införs jämställdhetsbonus som ytterligare sätt att underlätta och stimulera föräldrarna att dela mer lika.

Hayat: Jag kommer ihåg att du inte ville att religiösa skolor skulle få bidrag av staten. Den här regeringen ger pengar till tom religiösa dagis! Hur mår du när du sitter i en regering som driver saker som du inte tror på?
Nyamko: Jag är emot religiösa friskolor. Denna regering följer bara en redan gällande lag. Den har aldrig lovat att avskaffa rätten att starta friskolor på religiös grund. Jag driver dock frågan inom mitt eget parti. Men det finns nog saker att göra för att få bättre insyn och öppenhet i dessa skolor. Detta arbetar jag och utbildningsministern med.

anna: innan du blev minister ville du införa 15 års gräns för huvudduk för muslimska flickor. sedan du blev minister har jag inte hört dig ta upp den frågan, vad hände ?
Nyamko: Det är fortfarande min åsikt. Men det är varken folkpartiets eller regeringens uppfattning att någon gräns ska införas.

Mamman: Hej! Varför erbjuds svenskfödda barn svenska som andraspråk i sexan? Detta även om de aldrig talat annat än svenska hemma, men de har utrikes födda föräldrar.
Nyamko: Det är märkligt. Men de talar väl bristfällig svenska även om de är födda här. Detta måste varje skola avgöra i dialog med eleven och föräldrarna.

Lena E: Hur kan du som jämställdhetsminister tycka att införandet av vårdnadsbidrag är bättre än att utöka föräldraförsäkringen? Det kommer knappast öka jämställdheten mellan män och kvinnor.
Nyamko: Vårdnadsbidrag har inte ställts mot en förlängd föräldraledighet.Vi har redan en väldigt lång föräldraledighet, 13 månader. Min uppfattning är att ett höjt tak i föräldraförsäkringen är viktigare än fler månader om jag måste välja.

Mamman: Du har talat om skärpta regler för skolor som låter elever slippa vissa ämnen av kulturella skäl exempelvis gymnastik för flickor. Vad händer med detta?
Nyamko: Folkpartiets åsikt ska nu förhandlas med övriga Allianspartier och sen måste en eventuell lagändring föregås av en utredning. Sådan är politikens gång.

Maria A: Jag undrar varför regeringen tycker det är viktigare med jämställda trafikmärken än att göra något åt könsdiskriminerande reklam?
Nyamko: Att sudda ut den manliga normen är väl aldrig fel? Ser fram emot skylten med fru Gårman. Detta är självklart inte den viktigaste jämställdhetsfrågan :-). Frågan om könsdiskriminerande reklam är kompliserad. Att införa en lag som kommer vara jättesvår att använda och som troligen strider mot grundlagen är inget bra sätt att motverka den typen av reklam. Jag vill inte införa lagar som blir ett slag i luften.

Mamman: Vad kan göras för att stötta flickor som utsätts för hederskulturens förtryck?
Nyamko: Regeringen gör många saker. Några exempel: utbildningsinsaster för polis, socialtjänst och skola. Stöd till skyddade boenden. Forskning om den typen av våld. Dessutom utreder vi förekomsten av arrangerade äktenskap för att bättre kunna förebygga och ge stöd för de som riskerar att giftas bort. En virtuell ungdomsmottagning kommer att upprättas för att de som inte vågar gå till verkliga mottagningar ska kunna få hjälp.

Mitra hobeshar:
Som invandrare blir du bra behandlad av andra ministrar eller känner du dig ensam.
Nyamko: Jag utgår från att mina kollegor inte ser mig som invandrare i första hand utan som Nyamko Sabuni – en statsrådskollega. Jag är en i gänget!

Ronny: Hur försvarar du vårdnadsbidraget ur ett jämställdhetperspektiv? Det är ju en riktig kvinnofälla.
Nyamko: Se svar till signaturen ”Undrande”.

Moderator: Tiden är ute. KA tackar läsarna för alla frågor och Nyamko som ställde upp med svaren!