Regeringens förslag är att föräldrar ska ha rätt att vara helt lediga från arbetet med vårdnadsbidrag på heltid, eller att förkorta arbetstiden med hälften. Vårdnadsbidraget ska kunna utnyttjas av båda föräldrarna.
Liksom för föräldralediga på heltid föreslår regeringen att uppsägningstid börjar räknas först när den som är hemma med vårdnadsbidrag på heltid är tillbaka i arbete.