SVAR: Det är den genomsnittliga arbetstiden under begränsnings-perioden som räknas. I ditt fall kan man tycka att schemat är ojämnt. Om du jobbar åt en kommun eller ett landsting ska arbetsgivaren och det lokala facket komma överens om arbetstidens förläggning i schema. Vänd dig till det lokala facket för att kolla vad som är sagt på din arbetsplats.