Du, är inte perfekt men duger som du är.

Du, tar ansvar för dina känslor och behov.

Du, känn tillit till dig själv.

Du, är den mest värdefulla personen i ditt liv och duger som du är.