Att få välja fritt ska skapa mångfald, tillgänglighet och kvalité. Regeringen satsar stort på en Fritt-valreform bland äldre och funktionshindrade. Individens vilja ska stå i centrum. Det ska regeringen underlätta att den gör.
Stimulansmedlen ska användas för att kommunerna med konkreta åtgärder ska förbereda medborgarna att välja.

Kommuninvånarna ska få information om valfrihetssystemet och vilka olika utförare det finns. Vissa kommuner, såsom Nacka har över 40 bolag att välja emellan inom hemtjänsten, andra har fortfarande noll. Kommunerna ska även använda pengarna för att informera om valfrihetssystemet även bland utförarna, till exempel småföretag och organisationer.

Socialstyrelsen ska följa upp hur valfrihetssystemet utvecklas.
Oppositionen är sedan tidigare mer tveksam till valfriheten. Socialdemokraterna anser att äldre och funktionshindrade självklart ska kunna påverka sin omsorg men att många andra frågor än bara val av utförare är viktiga.
Till exempel att satsa resurser på kompetensutveckling för personalen.