– Det säger sig självt att jag borde vara ute och sköta gravar. Jag har väldigt många att sköta om, och det är vad skattebetalarna betalar för. Inte att vi anställda ska sitta på gudstjänster. 

När Eli Aderstål gjorde arbetsprövning som gravskötare i Perstorp församling 1991, var det ingen som frågade om hennes religiösa värderingar.
Men när arbetsprövningen övergick i säsongsarbete upptäckte hon att personalmötena hölls i anslutning till gudstjänster där personalen tog nattvard.
Till en början gick hon dit eftersom hon trodde att det var ett krav. Men hon tyckte det var jobbigt med gudstjänsterna och efter en tid tog hon upp det min sin chef. 
– Jag tycker bestämt att arbetslivet, offentliga rum och politiken ska vara fredade utrymmen från alla religioner. Men min chef sa bara att gudstjänsten var en del av personalmötet. 

Det var först på hösten 2006 som Eli Aderstål upptäckte att det enligt Arbetsmiljöverket inte kan finnas tvång på att delta i gudstjänster eller andra religiösa ceremonier på arbetstid.
Hon gjorde då en DO-anmälan och har nu fått rätt. Kyrkoherden David Erlandsson säger att gudstjänsterna kommer vara en del av personalmötena även i framtiden, men att Eli Aderstål kommer att vara befriad.   
– De här förhandlingarna har skötts helt av våra respektive organisationer. Eli behöver inte gå på några gudstjänster och hon behöver inte tro. I övrigt ser vi gudstjänsterna som en tillgång för personalen, och de flesta som arbetar här delar den kristna tron. 

Eli Aderstål menar dock att man känner sig utpekad om man inte vill delta. 
– Jag får ingen ursäkt och jag har känt mig oerhört utpekad under den här konflikten. Hur ska någon annan våga reagera mot felaktigheter när de sett hur jag har behövt bråka?