Göteborgs Filmfestival”Rep” är en film som har skapats enligt ”Dorismanifestet”. För att vara en riktig Dorisfilm krävs att:
–  manuset är skrivet av kvinnor.
–  filmen ska ha minst en kvinnlig huvudroll.
– alla beslutsfunktioner ska vara besatta av kvinnor.
– originalmusiken ska vara komponerad kvinnor.

Doris är idag ett nätverk bestående av 80 kvinnliga filmarbetare. Det grundades 1999. Nätverket vill undersöka hur man kan påverka schabloner om manligt och kvinnligt. Och också arbeta aktivt för att förändra ”ett ojämlikt filmklimat”.
Filmen ”Rep” utforskar två unga tjejers spirande sexualitet. Både roligt och imponerande koncist. Fem minuter långt och i regi av Maria Eng. Filmen visas i sjoket ”Svenska Bilder 6” på filmfestivalen nu på lördag.

Läs mer på www.dorisfilm.se