Europaskolan har två skolor i Stockholm med sammanlagt 400 elever, förskoleklass upp till nian.
– Jag har aldrig träffat på någon så ointresserad arbetsgivare tidigare, säger Ann Georgsson, ombudsman på Kommunal Stockholm. Det är tydligt att ägaren av princip inte vill teckna avtal.

I höstas tvingades ägaren till förhandlingar, men de ledde ingen vart.
– De anställda riskerar inte bara att gå miste om löneskydd och löneutveckling, försäkringar och tjänstepension. De saknar inflytande och är inte delaktiga i att utveckla sin arbetsplats.
Ägarens sätt att styra och se på sin personal får konsekvenser för kvalitén, hävdar Ann Georgsson.
– Vi märker att det finns en stor rädsla bland de anställda, och det leder till att många väljer att sluta. Det kan inte vara bra för verksamheten att personalomsättningen är hög.

Just nu söker Europaskolan tre barnskötare enligt annons på arbetsförmedlingen.
Hur kommer blockaden att märkas?
– Vi kommer att finnas på plats vid skolan, säger Ann Georgsson. Vi tycker att ägarna borde bry sig om vilken bild allmänheten, föräldrar och elever får av Europaskolan. Det finns en bred politisk enighet i Sverige om att kollektivavtal är en modell som fungerar bra på arbetsmarknaden. Varför vägrar ägarna samarbeta?

Inte heller lärarna på skolan har något avtal.
– Vi vill precis som Kommunal ha ett avtal, säger Louis Philipson, förtroendevald i Lärarförbundets Stockholmsavdelning och ordförande för privatsektionen. Antingen har man lagar eller kollektivavtal på arbetsmarknaden, och i Sverige har vi modellen med avtal. Jag tror att skolan riskerar att få mycket negativ publicitet om man vägrar att samarbeta med de fackliga organisationerna.
Kommunalarbetaren har sökt skolans ägare och rektor men inte lyckats nå någon.