Privatekonomerna Erika Pahne och Maria Ahrengardt
Erika Pahne och Maria Ahrengart.

Moderator: Vi säger välkommen till Maria och Erika! Chatten är nu öppen.
Pendlaren?: Hej. Undrar om det blir något över om jag tar ett jobb som ger 1500 mer i månaden om det innebär 9 mils pendling om dagen?
Erika Pahne: Hur reseavdraget beräknas beror på om du åker kollektivt eller med egen bil. Åker du kollektivt får du göra avdrag för faktisk kostnad över 8 000 kr/år. Åker du med egen bil är avdraget nästa år 18:50 kr/mil. För att göra avdraget måste du tjäna minst två timmat totalt per dag jämfört med att åka kollektivt. Hur mycket avdraget betyder beror på vilken marginalskatt du har. Kostnaden för pendlingen efter skatt kan du jämföra med din löneökning på 1 500 kr efter skatt. Tänk på att den högre lönen du får också är inkomstgrundande för din pension.

Ivar: Fyller 61 år snart,kan ta ut pension samtidigt som jag fortsätter jobba som vanligt ,enligt försäkringskassa,men,vad händer om jag blir sjuk,arbetslös,behöver jag tala om för min arbetsgivare att jag också har pension,med andra ord vilka negativa ”biverkningar” har pensionen
Maria Ahrengart: Din pension påverkar inte dina ersättningar från försäkringskassan. Du får sjuk- och a-kasseersättning i procent av din inkomst upp till ett tak precis som tidigare. Men om du minskar din arbetsinkomst när du börjar ta upp pension så minskar ersättningarna i motsvarande grad. Tänk på att om du tar ut din allmänna pension redan nu, blir utbetalningarna av den allmänna pensionen lägre resten av livet.
(Klargörande: Arbetslöshetsersättning samordnas med din pension. Ersättningen sänks även om du tar ut låga pensionsbelopp, till exempel om du tar ut premiepension med lägsta uttagsnivå.

Arbetslöshetsförsäkringen sköts av arbetslöshetskassorna. Det är därför viktigt att du meddelar din arbetslöshetskassa om du har allmän ålderspension så du får rätt ersättning och inte riskerar att bli återbetalningsskyldig för arbetslöshetsersättningen. Arbetslöshetskassorna kan lämna närmare information om reglerna för arbetslöshetsförsäkringen.
Lena Larsson, Informationssamordnare Försäkringskassan)

Eva: Hej! Min sambo och jag sålde och bygde ett hus för två år sedan. Min sambo fick cancer och fick bara bo ett halvår i huset. Han var egen företagare, hade inga försäkringar. Jag får 1800 från spp fram till 2011. Har ett uppskov på 644000 lån på 1400000 en lön på 18800 i månaden. Vill helst bo kvar i huset, men vet inte om det går. Är det läge att sälja nu eller ska jag vänta? Hjälp! P.s Hur gör jag med uppskovet så att det blir bäst.
Erika Pahne: Uppskovsräntan kommer från och med nästa år att vara ca 0,5 procent av hela uppskovet, vilket i ditt fall skulle betyda 3 220 kronor i årlig ränta netto utöver den ränta du betalar på ditt banklån. Om du har råd med det eller inte måste du själv avgöra. Om du har ett rörligt lån kan räntan tänkas stiga något under nästa år. Å andra sidan införs år 2008 ytterligare ett steg i jobbskatteavdraget, vilket med din lön betyder ca 225 kronor i lägre skatt per månad. Med den nya fastighetsbeskattningen har du fortsatt ingen fastighetsavgift de kommande tre åren, därefter betalar du under kommande fem år hälften av 6 000 kronor, eller 0,75 procent av taxeringsvärdet om det blir lägre.
Maria Ahrengart: Dessutom kan du kanske räkna med löneökningar under nästa år som hjälper att finansiera uppskovsräntan. Om du väljer att bo kvar är ett alternativ att du istället tar ett banklån för att betala den uppskjutna skatten på ditt uppskov. Gör det i så fall i 2007 års deklaration. Du betalar då 20 istället för 22 procent i kapitalvinstskatt. Det kan vara lönsamt om du tänker bo kvar i minst 6-7 år.

ung och dum?: Hur vet jag om jag får pension på det företag där jag jobbar?
Erika Pahne: Fråga din personalavdelning eller ditt fackförbund om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal eller betalar in till din tjänstepension på annat sätt.

Mamman: Jag är 40 år gammal, har fött 3 barn, tjänar idag 22000 i månaden och vill börja pensionsspara. Vad och hur är bäst för mig?
Maria Ahrengart: Det är en avvägning hur mycket du kan och vill avvvara idag för att kunna konsumera senare som pensionär. Men helt klart är att de flesta behöver spara för att inte få en sänkt standrad som pensionär. Tänk på att ta vara på möjligheten att placera din tjänstepension så du får en så bra avkastning som möjligt till en rimlig risk.
Erika Pahne: Dessutom, som ytterligare förstärkning kan du ha ett privat pensionssparande. För dig som idag ligger under gränsen för statlig skatt är det inte lönsamt att spara avdragsgillt eftersom du förmodligen får betala minst lika mycket i skatt vid uttag och dessutom en årlig avkatsningsskatt. Spara istället i ett vanligt fondsparande, förutsatt att du kan låta bli att använda pengarna innan det är dags för pension. Sparar du tex 300 kr/månad i 25 år och får en snittavkastning på tex 4 %, så ger det sparandet drygt 1 300 kr i utbetalning per månad före skatt om du väljer att ta ut pengarna under 10 år.

Villamannen: Tjänar jag på att ta ett lån o betala bort uppskovet för huset. Uppskovet är 150 000 kr.
Maria Ahrengart: Om du ska sälja ditt hus inom 6-7 år och då betala in ditt gamla uppskov, tjänar du på att betala skatten på uppskovet i 2007 års deklaration. Ska du tex sälja din bostad om tre år och då lösa in ditt uppskov tjänar du ca 1800 kronor på att istället ta ett banklån och betala in skatten i årets deklaration. Din kapitalvinstskatt på uppskovet blir 30 000 kr, och 10 000 av dem bör du betala in senast den 12 februari 2008 för att slippa kostnadsränta. Se kalkyl för uppskov på Swedbanks hemsida.

Villamannen: Jag är 42 och tjänar 24000kr/mån. Hur mycket borde jag spara?
Erika Pahne: Det man generellt sett behöver ha sparmedel för är till oförutsedda utgifter som ju kommer förr eller senare, till semester, och till inkomstbortfall om man tex skulle bli långvarigt sjuk. Beroende på boende är det bra att ha ett sparande för reparationer och på längre sikt även ett sparande för att förstärka sin pension. Hur mycket man bör spara beror på hur mycket man kan och vill avvara tex pga familjesituation och som sagt hur man bor.

frågvis: Hej! Om jag tvingas pendla för att jobba, får jag då göra avdrag för resor och dubbelt boende?
Maria Ahrengart: Olika regler gäller för beräkning av reseavdraget beroende på vilket transportmedel du använder, se svaret vi gav till ”Pendlaren?” tidigare. Vad gäller dubbelt boende kan du dra av dina ökade levnadskostnader om du måste behålla din tidigare bostad pga makens eller sambons arbete, svårighet att skaffa ny bostad på nya arbetsorten eller någon annan särskild omständighet. För att få avdrag måste du övernatta på arbetsorten och avståndet till den gamla bostadsorten ska vara längre än 5 mil. Du får göra avdrag under högst ett år om du är ensamstående, eller högst tre år om du är gift/sambo.

ingen ekonomi: varför säger man att det är så viktigt att vara aktiv och välja ppm-fonder? det verkar gå upp och ner mest hela tiden hur man än gör?
Erika Pahne: Om man historiskt jämför värdeökningen på ränte- och aktiemarknaden så har aktiemarknaden på lång sikt gett betydligt bättre avkastning. Trots toppar och dalar gälller det att tänka långsiktigt. Några procents skillnad i avkastning ger under en lång spartid stor skillnad i pensionsutbetalningar.

Moderator: Chatten är slut! Vi tackar Maria Ahrengart och Erika Pahne och er chattare för alla frågor.