Med hjälp av experter på försäkringskassan och KPA har vi räknat ut vad en ung och en medelålders barnskötare som jobbar heltid kan tänkas få i pension efter 45 års heltidsarbete.

För barnskötarna i exemplen nedan sjunker inkomsten vid pensioneringen avsevärt. De får bara behålla 56-64 procent fast de jobbat heltid i hela sitt liv fram till 65 år. Det är en prognos som kan gälla för många kommunalare.

Inkomsterna kan sedan efter pensioneringarna gå upp, men också ner, beroende på samhällsekonomin och hur det går för pensionsfonderna. I det nya pensionssystemet hänger inte pensionen längre på vad du tjänar under åren före pensioneringen, som det gjorde tidigare.

Detta avgör din pension

* Din livsinkomst.
* Löneutvecklingen i hela samhället.
* Hur det går för pensionsfonderna.
* Hur länge din generation ­lever.
* Hur länge du jobbar. Går du i pension före 65 får du mindre pengar, går du efter 65 får du mer pengar.

Exempel 1: Anna, 41 år, barnskötare

Född 1966
Började jobba heltid 1986 med en månadslön på 7 600 kr.
I dagens penningvärde 13 200 kr   
Tjänar idag 18 300 kr   
Jobbar heltid fram till pension vid 65 års ålder 2031.

Gyllene tider - 15 800 kr (60% av slutlönen 27 200)
Annas lön ökar med 3,6 procent varje år fram till pension.
Alla andras löner i samhället ökar också med 3,6 procent varje år.
Inflationen är 2 procent.
Annas pensionsfonder, både avtalspension och PPM, har en avkastning på 3,6 procent varje år.
(Vid 1% bättre avkastning på fonderna +700 kr/mån.)   
Medellivslängd efter 65 år beräknas till 22 år.

Ingen tillväxt - 11 300 kr (62 % av slutlönen 18 300)
Annas lön ökar med 1,6 procent varje år fram till pension.
Alla andras löner ökar också med 1,6 procent varje år.
Inflationen är 1,6 procent.
Annas pensionsfonder, både avtalspension och PPM, har en avkastning på 1,6 procent varje år.   
Medellivslängd efter 65 år beräknas till 22 år.

Exempel 2: Yasmin, 20 år, barnskötare

Född 1987
Började jobba 2007 med en månadslön på 15 400 kronor.
Jobbar heltid fram till pension vid 65 års ålder 2052.

Gyllene tider - 20 600 kr (56% av slutlönen 36 900)
Yasmins lön ökar med 4 procent varje år fram till pension.   
Alla andras löner i samhället ökar med 3,6 procent varje år.   
Inflationen är 2 procent.
Maries pensionsfonder, både avtalspension och PPM, har en avkastning på 3,6 procent varje år. (Vid 1 % bättre avkastning på fonderna +1 600 kr/mån.)   
Medellivslängd efter 65 år beräknas till 22 år.

Ingen tillväxt - 11 700 kr (64 % av slutlönen 18 100)
Yasmins lön ökar med 2 procent varje år fram till pension.
Alla andras löner ökar med 1,6 procent varje år.
Inflationen är 1,6 procent.
Yasmins pensionsfonder, både avtalspension och PPM, växer med 1,6 procent varje år.   
Medellivslängd efter 65 år beräknas till 22 år.   

Fotnot: 

Vid gyllene tider blir pensionen högre i kronor räknat, men inte alltid i procent av slutlönen, vilket visas i cirkeldiagrammen.
Siffrorna för slutlön och pensioner i spåkulorna är i dagens penningvärde, alltså vad kronan är värd i dag.