Frostnupen morgon;
stjärnor glimmar i gräset

– vintertid skönjes