SVAR: Medlemsavgiften till a-kassan är idag 100 kronor i månaden i grundavgift. Av de 100 kronorna går ungefär 33 procent till administrativa kostnader för personal, hyror, datorer, porto etcetera. Resterande 60 procent av medlemsavgiften betalar arbetsgivaren in till staten som en finansieringsavgift tillsammans med arbetsgivaravgiften, som indirekt bekostas av löntagarna. Arbetsgivaravgiften är indelad i flera olika procentsatser beroende på vilket område de går till. Det är bland annat avgifter till sjukförsäkring, föräldraförsäkring och ålderspension. Avgiften till arbetsmarknaden är 4,45 procent av lönen.
Finansieringsavgiften tillsammans med arbetsgivaravgiften täcker utbetalningarna för arbetslöshetsförsäkringen. Sedan 1 januari 2007 finns det också en förhöjd finansieringsavgift, som för Kommunals a-kassemedlemmar är 240 kronor i månaden. Dessa pengar går inte till a-kassan, utan används av regeringen huvudsakligen till att finansiera skattesänkningar.