Ett av de landsting som har meddelarskydd är Gävleborg. Kravet ingår redan i förfrågningsunderlaget, det vill säga i de krav som landstinget ställer på de privata anbudsgivarna. Meddelarskydd skrivs sedan in i avtalen med de privata företagen. Såväl Kommunal som arbetsgivaren tycker att det fungerar bra.
– Det var inget motstånd överhuvudtaget, säger Tord Andersson, Kommunals sektion 15.

Landstingskarta
Klicka på kartan  för en större bild.

– Hittills har ingen anbudsgivare bråkat om detta, säger upphandlare Ingemar Bergstedt på Gävleborg läns landsting.
I Örebro skrivs meddelarfrihet in i de vårdavtal som tecknas med privata vårdgivare. Däremot har städtjänster inte kommit med. Upphandlingschef Agneta Nåresjö lovar dock att ta med även städarna i samband med en ny upphandling våren 2008.
Örebro landsting har även inskrivet att allmänheten ska garanteras insyn.

Västra Götaland kräver att leverantören ska försäkra de anställda meddelarfrihet och  att ingen får forska efter källan. Landstinget i Sörmland reglerar detta avtalsvis.
Kronoberg har handlat upp tre vårdcentraler där man skrivit in rätten till meddelarfrihet och det ska finnas i de anbudsunderlag som görs nästa år för akutsjukvård och BB.
En del landsting verkar tagna på sängen när de får frågan. Jönköping och Dalarna uppger att verksamheten sköts i offentlig regi, så frågan har inte varit aktuell.
I Kalmar säger upphandlare Per Palmgren att frågan är viktig och under diskussion.

Capio har meddelarskydd

Ett privat vårdföretag som har meddelarskyddet inskrivet i sin mediapolicy är Capio som driver S:t Görans sjukhus.
- Samma praxis ska tillämpas som för offentligt anställda. Det fick vi inskrivet redan 1999 i samband med att sjukhuset privatiserades, berättar Kommunals facklige representant Kevin Thompson.