– Det finns ett stort sug att läsa om vårt arbetsliv idag, men det ges ut väldigt lite sådan litteratur. Med min bok önskar jag bidra till att få bort tråkighetsstämpeln från det som kallas arbetarlitteratur, säger Lena Kallenberg.
Hon har tidigare beskrivit verkligheten inom hotell- och restaurangbranschen i boken ”Coola krogen”. I dagarna har hennes nya roman ”Elena och Europa” (Leopard förlag) hamnat på bokdiskarna.

Boken är en skildring av en polsk familj och deras liv, om ett mejläktenskap, om vad som händer med familjen och jämställdheten i det nya Europa och om att Sverige har en historia av att utnyttja polacker i nöd.
En bärande del av romanen skildrar arbetslivet och tar upp frågor som rör arbetsrätt. Den utspelar sig år 2014 – men beskriver en verklighet som redan finns här idag.

Under ett seminarium diskuterade Lena Kallenberg den verklighet hon beskriver i romanen med representanter från fackföreningsrörelsen.
– Det är en viktig del av verkligheten Lena beskriver. Hon sätter fokus på människors öden och det är där man ska starta. Det handlar om människor av kött och blod. Ofta när man diskuterar arbetsrätt blir det mekaniskt, säger Stefan Löfven, ordförande för IF Metall.
Stefan Löfven poängterade att arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal kommit till för att skydda människor. Och han efterlyste empati i det fackliga arbetet:
– Solidariteten har två sidor. Den ena är empatin, förmågan att känna med andra. Och det andra är egensyftet, egennyttan, att man känner att det man gör för andra också kommer en själv tillgodo.

Kurt Junesjö som tidigare arbetat som förbundsjurist inom LO manade facken att bli mer konkreta i sitt arbete. Hans förslag handlade om att anställa ombudsmän som talar de språk som den migrerade arbetskraften talar, samordning av facken lokalt och liksom Stefan Löfven påpekade han vikten av att göra det enklare för människor att bli medlemmar i facket. Stefan Löfven var dock säker på att den traditionellt fackliga vägen fortfarande håller:
– Det finns inga genvägar. Det handlar om traditionellt fackligt arbete: att få medlemmar, att teckna avtal och att kontrollera att avtalen följs.

Till grund för romanen ligger Vaxholmskonflikten som fick stort utrymme i medierna. Det var då Byggnads ombudsmän ropade ”Go home” mot de arbetare som kommit till Sverige för att arbeta för ett företag som inte ville teckna svenska kollektivavtal för dem. Vaxholmskonflikten fick Lena Kallenberg att gå igång:
– Anlägg moteld, tänkte jag. Det här är ett våghalsigt försök att skildra verkligheten utifrån polackernas synpunkt.