Liza di Paolo SandbergMånga medlemmar undrar vad avtalet går ut på?
– I år blir det ingen löneökning. I stället utbetalas ett engångsbelopp för månaderna juli, augusti och september: 1800
kronor om du är heltidsanställd.

Och sedan?
– I mars får man ett nytt engångsbelopp för månaderna oktober, november, december, januari, februari mars. Det är 3 600 kronor om du är heltidsanställd. Det är alltså inte fråga om något man kan plussa på din egen lön och få i fortsättningen.

Vad händer från och med första april 2008?
– Då blir det löneökningar.   Varje anställd bidrar med ett så kallat löneutrymme som detta år är 1400 kronor/ månad. 
Ett exempel: En arbetsplats som har 20 anställda bidrar med 20 x 1400 kronor = 28 000 kronor. Detta är den totala summan som ska fördelas individuellt.
Det kan i praktiken innebära att någon får en stor summa, exempelvis 2000 kronors löneökning/månad, någon annan endast
ett par hundralappar mer i månaden. Det ska den anställde komma överens om med arbetsgivaren i lönesamtal.
Facket ska godkänna vad man kommer fram till så att inte någon hamnar orimligt lågt.

Hur är det med jämställdhetssatsningar?
– Arbetsgivaren ska bidra med 400 kronor extra till potten för varje kvinna som tjänar under 20 00 kronor.  Det innebär inte att en man inom vården får mindre pengar därför att han är man utan allt fördelas från den sammanlagda potten.

Vad händer 2009?
– I juli 2009 ska du få nästa löneökning. Då är löneutrymmet 720 kronor plus 200 kronor i kvinnopott.

Något medlemmarna ska tänka på?
– Ja, att  arbetsgivarna är ofta okunniga om avtalet och då ska man vända sig med frågor till det lokala facket.