Med rubriken ”Maffiametoder eller Vilda västern?” blev det trängsel i publiken när kollektivavtalen debatterades på en restaurang i Visby hamn. I färskt minne fanns Vaxholmskonflikten och blockaden mot salladsbaren i Göteborg.

Även om kollektivavtalen betraktades som överlägsna av Jan-Peter Duker, vice VD, Svenskt Näringsliv, ansåg han att förändringar krävs.
– Sympatiåtgärder behöver förbjudas eller regleras på annat sätt.
Fackets metoder kan åsamka företagen stora skador hävdade Jan-Peter Duker. Som exempel tog han salladsbaren i Göteborg och Plymouthbröderna i Smålandsstenar.

Wanja Lundby-Wedin, förbundsordförande LO, hävdade att det som kännetecknar den svenska modellen är att båda parter tar ansvar.
– Det sämsta svenskt Näringsliv kan göra är att försämra konfliktreglerna.
I stället ville hon se att olika frågor drivs i organisationerna för att som förr följas av en ömsesidig dialog.
– Det är viktigt att parterna blir överens tillsammans. Då kan vi inte gå in och förändra systemet. Vi kan stå långt ifrån varandra, men vi måste gå mot mitten och ta ansvar som vi gjort historiskt.
Fackets blockad av salladsbaren i Göteborg försvarade Wanja Lundby-Wedin. Kollektivavtal motverkar underbudskonkurrens hävdade hon, och ger försäkringsskydd för en anställd som får hett vatten över sig. Samtidigt efterlyste hon ansvar från arbetsgivarnas sida.
– Det är ett bekymmer att ni inte går och ber dem bli medlemmar i en arbetsgivarorganisation.

Kollektivavtal är bättre än lagstiftning hävdade Jan-Peter Duker.
– Vi erbjöd Sofia (ägare av salladsbaren) medlemskap, hon ville inte ha det och det får respekteras.
I panelen satt också moderaternas partisekreterare Per Schlingmann som försvarat kollektivavtalen och hävdat att facket kommer vara lika starkt om tio år. LO-ordförande vände sig till honom:
– Politikerna kan göra mycket, jag önskar att ni hållit er borta från a-kassan, så att inte så många hade stått utanför facket. Det har politisk betydelse för hur vi kommer att agera.

| Foto: Tobias Holmqvist |