– Arbetarrörelsen har gjort en dyrköpt erfarenhet som slarvat med sysselsättningspolitiken.
Det framhöll Kommunals utredningschef Rolf Andersson när han presenterade rapporten och hänvisade till statistiken som visat att ungdomsarbetslösheten sedan 2002 varit högre i Sverige än i Danmark och Irland. Liksom tidigare kritiserade han den förra regeringen för att ha hållit  alltför fast i inflationsmålet.
Hög arbetslöshet ger också högre långtidsarbetslöshet som ökar utslagningen, hävdade Rolf Andersson. I dag är drygt en miljon personer försörjda med socialersättningar.
– Därför måste man underlätta övergången mellan sjukskrivning och arbete samt mellan skola och arbetslivet. Den svenska modellen behöver utvecklas. Arbetslinjen behöver stärkas, ansåg han.

Rolf Andersson
Kommunals Rolf Andersson kritiserade den förra regeringen.
Foto: Tobias Holmqvist

Inbjudna tyckare i panelen höll med. Men kritik fanns också. Kommunal tenderar i rapporten att underskatta problemen med gymnasieskolan hävdade Jonas Olofsson, docent vid Socialhögskolan i Lund. Alltför många 20-åringar har inte gått ut gymnasiet och för få uppnår kravet på allmän högskolebehörighet.
Utbildning engagerade även Anna Thoursie, chef för tankesmedjan Agora.
– Den lärlingsutbildning som föreslagits av alliansregeringen skapar oro för en utveckling mot arbetare bli vid din läst.
För att få långtidssjukskrivna tillbaka i jobb var hon inne på Kommunals linje att samordning behövs mellan olika system.
Att så många av kommunals kvinnor i vården väljer att jobba deltid skapar en målkonflikt, hävdade hon.
Innan kvinnorna får barn jobbar 40 procent av de offentliganställda heltid, efter att kvinnorna fått barn jobbar 29 procent heltid.
– I en sektor där många väljer deltid bidrar det till att deltid blir en norm, hävdade Anna Thoursie.
Det gör det svårare att ställa krav på rätt till heltid, hävdade hon.

I Sverige jobbar 80 procent av kvinnorna, i Tyskland 30 procent. Det ger Sverige konkurrensfördelar framhöll Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR. Fördelar som skulle bli ännu större med ökad integration.
Danmark framhölls av Anders Jonsson, Expressen, som ett bra exempel på hur ungdomsarbetslösheten minskat.
– Varför är det inte bra med samma piska även för dem som äldre?
Systemen är olika var Jonas Olofsson snabb att replikera. De som hänvisas till lärlingsutbildningen i Danmark har gynnsamma villkor jämfört med Sverige. I vårt land är föräldrarna underhållsskyldiga tills barnen är 21 år.
– Det är en förklaring till att det är en morot i Danmark och att ungdomsgarantin i Sverige uppfattats som terapeutisk verksamhet.
Att ungdomar får jobb är viktigt eftersom de åren är viktiga hävdade Kommunals Rolf Andersson och framhöll Kommunals förslag om färdigutbildningsavtalet. Kompletterande yrkesintroduktion ska hjälpa dem som gått igenom gymnasieskolan till arbete.

I ett sista inlägg kritiserade Jonas Olofsson facken för att inte vara intresserade av att återställa nivåerna i trygghetsförsäkringarna när de kompenserar sig själva i avtal.
– Generell välfärdspolitik blir ett hot mot parterna själva när de kompenserar sig själva genom avtal. 30-40 procent har inte del av avtalsförmånerna.