SVAR: Lönen för plusjobbare förhandlas lokalt och kan skilja från yrke till yrke och från ort till ort. För att få veta vad som legat till grund för lönesättningen för just dig måste du ta kontakt med Kommunal lokalt. När det gäller att höja SGI:n får det göras om plusjobbet varat i mer än sex månader.