– Det är bra att vi får en paus så att SKL:s nya förhandlingsdelegation får sätta sig in i frågorna ordentligt, säger Göran Harring, ombudsman på Kommunal och den som sköter de förhandlingarna.

Ända sen 2003 har parterna diskuterat frågan. Ett centralt omställningsavtal, som reglerar vad som händer vid hot om uppsägningar i form av coachning, utbildning och andra åtgärder, saknas helt för kommun- och landstingsanställda. På den privata sidan finns sådana avtal.
Det som finns i kommunsektorn är en ekonomisk lösning i form av avgångsersättning (AGF-KL), för den som uppfyller vissa villkor.

Innan det nya löneavtalet roddes i land lät det som att frågan om ett nytt omställningsavtal var livsviktig för arbetsgivarna. Man hotade med att vägra skriva på något löneavtal innan ett omställningsavtal fanns framme.
Vad hände sen?
– Varje avtalsrörelse har sin egen dynamik. Det plockades bort helt enkelt, säger Lars-Gösta Andréen, förhandlare på SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik.
Kommunal har inget emot att frågan drar ut på tiden. Ett av SKL:s viktigaste krav har varit att skrota den nuvarande avgångsersättningen.
– Vi har inte bråttom. Vi har ju AGF-KL som vi vill ha kvar, säger Göran Harring.

Det enda som hann hända innan förhandlingarna ajournerades var att de olika yrkandena jämfördes.
– Utifrån det har vi kunnat konstatera att vi står långt i från varandra, säger SKL:s Lars-Gösta Andréen.
Enligt honom är en stötesten också att storstadskommunerna har egna lokala omställningsavtal, och därmed skulle vara mindre intresserade av en central lösning.

Men det lokala avtal som finns i Stockholm reglerar endast vad som händer vid omplaceringar.
– Att de säger så beror antagligen på att de är dåligt insatta i de lokala avtalen, säger Tom Jansson, ombudsman i Kommunals stockholmsavdelning.
Det finns inga som helst motsättningar mellan ett centralt omställningsavtal och de lokala avtal som finns, säger han.
– Det vore jättebra för Stockholms anställda om det fanns ett avtals som gör att arbetsgivaren också tar ett ansvar för vad som händer vid hot om uppsägning.

Yrkanden

Kommunal vill:
Behålla någon form av avgångsersättning liknande dagens AGF-KL.
Därutöver få riktat omställningsstöd till individer, liknande det som finns på privata sidan.
Att även visstidsanställda ska få del av avtalets förmåner.

SKL vill:
Se över avtalet AGF-KL och eventuellt få bort det
Införa någon form av omställningsstöd.
Se över uppsägningstider i avtalet som är längre än sex månader.