– I genomsnitt höjs lönerna med lägst 2 525 kronor (motsvarande 13,8 procent) över en treårsperiod. Det motsvarar en lönehöjning om 842 kronor per år i tre år.

– Avtalet omfattar ca 400 000 medlemmar i Kommunal som är anställda i kommuner och landsting.

– I totalsumman ingår en jämställdhetspott om 600 kronor.

– Den totala löneökningen bildar en pott som fördelas lokalt och individuellt.

– Minsta deltidsmåttet blir 20 timmar i stället för 17 timmar.

– När nationaldagen infaller på en lördag eller söndag kompenseras de anställda. Den som arbetar heltid vardagar får en extra ledig dag.

– Den första april 2009 höjs lägstalönen till 17 000 per månad för utbildade med ett års yrkeserfarenhet och till 15 300 kronor per månad för övriga som fyllt 19 år.

– Alla får 1 800 kronor i engångsbelopp för heltid i juni och 3 600 kronor för heltid i december.

– Parterna kommer att göra en översyn av hur anställningarna kan göras tryggare och hur fler kan få heltid.

– En arbetsgrupp kommer att arbeta för att förbättra den lokala löneprocessen.

– Avtalet är treårigt men kan sägas upp det tredje året. Avtalet gäller mellan 2007-07-01 och 2010-03-31.