Inre som yttre

Stora svarta hål

Då och då poppar giftsvamp upp

Som sjuka tankar

Ibland är de stora och vackra

Som Lögnen

Omsorg bevarar marker

Inre som yttre

Små hårda frön

Då och då blossar tankar upp

Som klara ljus

Ibland är de stora och vackra

Som Livet