SVAR: EU:s arbetstidsdirektiv innebär att alla medlemsländer är tvungna att föra in regleringarna från direktivet i landets arbetstidslag. Men det är riksdagen som beslutar om lagändringar. Om riksdagen fattat beslut om detta gäller lagens regleringar och måste även följas.