Konjunktur­institutet har tydligt sagt att den nya regeringens politik kommer att skapa många fler jobb än vad det annars skulle ha blivit.
Alliansens politik betyder också att ett genomsnittligt LO-hushåll från årsskiftet fått 1 350 kronor mer i månaden att leva på. Detta är faktiskt lika mycket som Kommunal krävde i avtalsrörelsen! Troligen har ingen regering i modern tid gjort en så stor och snabb skattesänkning som ökat LO-medlemmarnas inkomster så mycket.
Jag hoppas att Kommunal ska värna sina egna medlemmars intressen i första hand och ha en bra dialog med alliansregeringen kommande år!

Jan Ericson (m), riksdagsledamot