SVAR: Från och med 1 januari 2007 dras ingen fackavgift på omkostnadsersättningen.
Beträffande nivåerna i ersättningen följer kommu­ner­na­ Skatteverkets allmänna råd, som lyder som följer:
– För hel dag, mer än fem timmar, 48 kronor per barn.
– För halv dag, fem timmar eller mindre, 24 kronor per barn.
– Per timme 5:30 kronor per barn.
I många kommuner betalas tillägg ut för barn som har behov av specialkost om detta medför extra kostnader.