Långtidssjukskrivna har drabbats hårt av de höjda avgifterna till a-kassorna som regeringen införde i januari. Kritiken har varit högljudd – och i vårbudgeten öppnar regeringen nu för att ändra deras avgift från 2008. Regeringen skriver att den i budgeten för nästa år vill återkomma med ”justeringar som är motiverade” vad gäller långtidssjukskrivnas förhöjda avgift.

Framöver kommer a-kassan att göras om till en obligatorisk försäkring. Regeringen tillsätter snart en utredning som ska föreslå hur en obligatorisk inkomstförsäkring ska se ut.
När en sådan försäkring kan införas är fortfarande oklart.
Regeringen konstaterar i vårbudgeten att de förändringar som de redan gjort av a-kassan har förbättrat möjligheterna ”till återhållsamhet i lönebildningen”.

Men regeringen vill göra ännu mer för att lönerna inte ska stiga för mycket. Till den kommande budgeten som ska gälla för 2008 ska man se över kopplingen mellan avgifter och kostnader för arbetslösheten i varje a-kassa.
Regeringen skriver att de vill göra kopplingen tydligare, vilket troligen betyder att avgiften i respektive a-kassa skulle påverkas av hur hög arbetslösheten är i densamma.

Som regeringen tidigare har aviserat ska arbetslösa från 2 juli i år söka arbete utanför hemorten och inom olika yrkesområden från dag ett av arbetslösheten.
Kraven på att aktivt söka jobb ska också bli tydligare. Anses man som arbetslös vara för inaktiv riskerar man att få sin ersättning indragen under en eller flera ersättningsdagar.