Sedan årsskiftet är EU:s arbetstidsdirektiv en del av den svenska lagstiftningen. Och direktiven går stick i stäv med hur Sveriges ambulanssjukvårdare brukar arbeta.
Det har tidigare varit relativt vanligt med så långa arbetspass som 48 timmar i följd, där nätterna har varit jour och det har varit okej att sova på jobbet. Detta är numer förbjudet och den längsta godkända arbetstiden är 26 timmar.

Men i Gäddede i norra Jämtland har lagen alltså kringgåtts av ett avtal mellan Kommunal och landstinget. Två gånger om året får ambulanssjukvårdarna börja ett arbetspass klockan sex på tisdag morgon och sedan vara i tjänst till sex på torsdag morgon. De har då jour mellan midnatt och sex två av nätterna och får då i praktiken sova på jobbet.
– De ska ha veckovila både före och efter såna här pass, säger Maritha Mähler. En del av dem åker tretton mil enkel resa för att komma upp till jobbet. Att komma dit och jobba en snutt och sen åka hem och vara ledig några timmar och sen åka dit igen, det försämrar arbetsmiljön betydligt för de här grabbarna.

Som kompensation får ambulanssjukvårdarna en timmes arbetstidsförkortning, från 37 till 36 timmar per vecka under hela året.
Men är inte risken stor för olyckor om det blir en utryckning när ambulanssjukvårdarna har varit i tjänst i, säg 45 timmar?
– Då skulle vi aldrig gå med på såna här avvikelser. Risken är i praktiken väldigt minimal, säger Annica Jansson, som är den ombudsman på Kommunals förbundskontor som har varit med och förhandlat fram avtalet.
Hon betonar att avtalet beror på ”glesbygdsproblematiken” i Jämtland och hon öppnar inte för några generella undantag från arbetstidslagen.