Det tynger i huvudet och allt känns tungt
Det känns som jag vandrar i dy
Nog är jag snart gammal men sinnet är ungt
fast benen ibland känns som bly
Det spritter i grönskan och allt börjar gro
Naturen har åter sin gång
Och jag får en längtan att sätta mitt bo
På sommarens ljuva balkong…