Kvinnan var just klar med sin undersköterskeutbildning och hade anvisats jobbet av en handläggare på arbetsförmedlingen. Hon talade med personalchefen på äldreboendet, och blev kallad till intervju.
Vid intervjutillfället bar kvinnan huvudduk och lång kjol, och efter en stund kom hennes kläder på tal. Arbetsgivaren ville att hon skulle bära skjorta och byxor, enligt arbetsplatsens klädpolicy.

Kvinnan erbjöd sig att anpassa sin klädsel, men hon sa också att hon ville bära ett längre plagg som täcker grenen. Detta enligt Maja Rajs Lundström som var handläggare i ärendet.
Senare fick kvinnan besked om att tjänsten tillsatts på annat sätt. Kvinnan anmälde saken till DO.
– Arbetsgivaren menade bland annat att om de gick med på en typ av klädsel skulle de vara tvungna att tillåta andra önskemål. Men man kan ta fram en klädsel som passar arbetsuppgifterna och som inte utesluter någon grupp, säger Maja Rajs Lundström.
Kvinnan får 40 000 kronor i ersättning för kränkningen och Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning granskar nu sin klädpolicy för personal i äldrevården.
Resultatet ska redovisas för DO i april.

Sonya Aho är pressekreterare på DO. Hon säger att liknande fall är vanliga, och vissa grupper är mer diskriminerade än andra.
– Muslimska kvinnor som är beslöjade på något vis drabbas i större utsträckning. Även romska kvinnor drabbas av en tydlig och uttalad diskriminering.
Sonya Aho menar att mörkertalet är stort. En undersökning har visat att bara sju procent av de som känner sig diskriminerade gör en anmälan.
Under 2006 kom 273 anmälningar om diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. En minskning hade då skett sedan 2005, då antalet anmälningar var 334.

Etnisk diskriminering

•    under 2006 inkom 273 anmälningar till DO.
•    Av dessa gjordes 37 procent av arbetssökande, och 63 procent av arbetstagare.
•    Bland de arbetssökande berörde 57 procent av anmälningarna anställning.
•    I 37 procent av fallen berörde de utebliven intervju.
•    I 6 procent handlade anmälningarna om trakasserier.

(DO:s årsredovisning för 2006)