Tomas CallaOron har varit stor ute i landet efter att regeringen i februari beslöt att dra in de 600 miljoner kronor som kommunerna skulle ha använt till handledning och utbildning av plusjobbarna.
Flera kommuner tror att de kan tvingas säga upp alla eller delar av de plusjobb som finns i kommunen.

I Pajala är beslutet redan fattat. Kommunen har sagt upp alla sina 90 plusjobbare. De har en månads uppsägningstid.
47-åriga Tomas Calla är en av dem. Fram till 20 mars arbetar han på ortens arbetscentrum, som är ett aktivitetscenter för psykiskt handikappade. I det kontrakt han skrev med kommunen förra året står att hans plusjobb skulle ha sträckt sig fram till 14 maj 2008.
– Det känns väldigt stressigt och jag känner en stor besvikelse. Jag vill ju fortsätta. Jag har kompisar som också har plusjobb och alla är  oroliga, det är knutna nävar överallt, säger Tomas Calla.

Pajalas kommunalråd Bengt Niska (s) menar att kommunen inte hade något annat val än att säga upp plusjobbarna eftersom de tappar 4,7  miljoner kronor efter regeringens beslut:
– Jag ser det som ett avtalsbrott från regeringens sida. Pengarna  försvinner och vi har inte de pengarna. Uppsägningarna är ingen trevlig historia och det är inget vi gör för att det är roligt. Men vi kan ju inte säga upp fast anställda för att kunna behålla plusjobben.

Vad som sticker mest i ögonen ute i kommunerna är att man ser det som ett avtalsbrott att regeringen håller inne de utlovade 600 miljonerna.
Men där finns också en stor ilska över att de har så kort om tid på sig att ställa om efter regeringens nya direktiv, förklarar Torgny  Ljungkvist, avdelningen för lärande och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting.
– Regeringen kan lika gärna gå den politiska vägen fullt ut och avsluta hela projektet med plusjobb till den 1 oktober.
– Nu är det varken hackat eller malet, att avsluta plusjobben skulle vara mer rakryggat, säger Torgny Ljungkvist.