Kommunalarbetaren skrev igår om att skolminister Jan Björklunds idéer om gymnasieskolan överensstämde med LOs uppfattning. Så är det inte enligt Kommunal.
– Socialdemokraterna, Kommunal och övriga förbund anser att kvaliteten på de yrkesförberedande programmen måste höjas. Vad Björklund försöker göra är att ta det som intäkt för att LO skulle stödja hans förslag, vilket är fel, säger Karlgren
– LO anser i stället att regeringens förslag skulle sänka kvaliteten på de yrkesförberedande programmen genom att minska kärnämnena och därmed inte ge eleverna behörighet för högskolestudier, anser hon.

LO, Kommunal och övriga förbund stödjer den gamla regeringens förslag som handlade om att inrikta kärnämnena mot yrkesämnena och därmed göra dem meningsfulla för eleverna. Behörigheten är viktig för möjligheten till ett livslångt lärande och nivån på kärnämnena är den som arbetsmarknadens parter anser behövs av nu- och framtidens arbetare och samhällsmedborgare.
– Vad LO är villiga att diskutera är om innehållet i kärnämnena behöver justeras. De beslutades för 15 år sedan och det behöver ses över.